Freelancers krijgen te maken met omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting gelden andere voorwaarden dan voor de inkomstenbelasting.

[banner-gr]

BTW
BTW is belasting die verschuldigd is over de omzet. Deze belasting wordt geheven over de diensten die een freelancer verricht. De BTW die de freelancer aan de Belastingdienst moet afdragen is de BTW over de omzet minus de door de freelancer betaalde BTW aan leveranciers.
Voor de BTW bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. De rechtsvorm maakt daarbij niet uit. Er hoeft geen sprake te zijn van winst(streven). De BTW kent verschillende tarieven. Soms is er sprake van vrijstellingen.

Inkomstenbelasting
De inkomsten van de freelancer worden belast via de inkomstenbelasting. Hierbij speelt de status van de freelancer een rol. Als freelancer bent u alleen ondernemer voor de inkomstenbelasting als u voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap.

Erkent de Belastingdienst u niet als ondernemer maar bent u wél zelfstandige? Dan heeft u resultaat uit overige werkzaamheden. Het is ook mogelijk dat u helemaal niet wordt gezien als zelfstandige, dan geniet u inkomsten uit een dienstbetrekking.

 • Winst uit onderneming
  Bent u als freelancer volgens de Belastingdienst ondernemer, dan mag u uw freelance-inkomsten opgeven als ‘Winst uit onderneming’. U kunt in aanmerking komen voor aftrekposten voor ondernemers.
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
  Inkomsten die niet zijn aan te merken als loon of winst uit onderneming. Deze inkomsten kunnen op twee manieren worden belast. Volgens het winstsysteem of via het loonbelastingsysteem. U hebt geen recht op alle aftrekposten voor ondernemers.
 • Het winstsysteem
  Het winstsysteem is het meest gangbare systeem. U kunt daarbij kosten aftrekken die u maakt in verband met de werkzaamheden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemers.
 • Het loonbelastingsysteem
  U kunt afspreken met de opdrachtgever dat hij loonheffing afdraagt. Dit systeem wordt ook wel de ´opting-in´ regeling genoemd. U kunt in dit systeem de gemaakte kosten niet aftrekken. De opdrachtgever kan wel bepaalde vergoedingen onbelast aan u verstrekken.
  Let op: toepassing van dit systeem betekent niet dat u een gewone werknemer bent. Uw opdrachtgever zal geen premies werknemersverzekeringen inhouden!
 • Inkomsten uit dienstbetrekking
  Is sprake van een dienstbetrekking dan moet de opdrachtgever rekening houden met loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De freelancer is niet zelfstandig maar wordt beschouwd als werknemer.

Pin It on Pinterest