De Miljoenennota is een toelichting op de rijksbegroting. In de Miljoenennota staan de belangrijkste kabinetsplannen en keuzes samengevat en wordt duidelijk wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de economische en financiële situatie van Nederland. Ook de verwachte ontwikkelingen komen aan bod.

De rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar van alle ministeries en bestaat uit deelbegrotingen van de afzonderlijke ministeries.

Het Belastingplan is een fiscaal wetsvoorstel dat voor een belangrijk deel de wijzigingen regelt die van jaar tot jaar nodig zijn aan de inkomstenkant van de rijksbegroting. Ook krijgt de fiscale beleidsagenda deels vorm in het Belastingplan 2013. Voor 2013 bestaat het Fiscaal pakket uit vier wetsvoorstellen.

 

 

Pin It on Pinterest