ZZP-tip wisselende inkomens vraag middeling aan

Als uw inkomen sterk varieert is dat vervelend. Maar u kunt dan wellicht door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen.  Uw inkomen wordt dan over 3 jaren gelijkelijk verdeeld.

Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug.

 • De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
 • De ZZP’er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren. (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2012, 2013 en 2014).
 • heeft als zzp’ er gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
 • mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
 • De ZZP’er moet zijn verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
 • U stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
 • Heeft de ZZP’er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.
 • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf aan de zelfstandige zonder personeel.

 

ZZP-tip wisselende inkomens vraag middeling aan

 

Veelal kunt u in aanmerking komen indien een van de volgende situaties op u van toepassing is

 • U heeft gestudeerd en nu een vaste baan.
 • heeft een afkoopsom ontslagvergoeding gekregen.
 • bent gestopt met werken.
 • werkt als freelancer of als ondernemer/zzp’er.
 • U heeft een sabbatical gehad.
 • bent minder dagen gaan werken.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

Pin It on Pinterest