Heeft u door de coronacrisis een lager inkomen in 2020. Dan kunt in na 2020 evt. middeling aanvragen en Inkomstenbelasting terugvragen. Als uw inkomen sterk varieert is dat vervelend.  Uw inkomen wordt dan over 3 jaren gelijkelijk verdeeld.

Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug.

 • De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
 • De ZZP’er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren. (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2018, 2019 en 2020).
 • heeft als zzp’ er gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
 • mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
 • De ZZP’er moet zijn verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
 • U stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
 • Heeft de ZZP’er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.
 • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf aan de zelfstandige zonder personeel.

 

ZZP-tip wisselende inkomens vraag middeling aan

 

Veelal kunt u in aanmerking komen indien een van de volgende situaties op u van toepassing is

 • U heeft gestudeerd en nu een vaste baan.
 • heeft een afkoopsom ontslagvergoeding gekregen.
 • bent gestopt met werken.
 • werkt als freelancer of als ondernemer/zzp’er.
 • U heeft een sabbatical gehad.
 • bent minder dagen gaan werken.

Video ThumbnailHeeft u door de coronacrisis een lager inkomen in 2020. Dan kunt in na 2020 evt. middeling aanvragen en Inkomstenbelasting terugvragen. Als uw inkomen sterk varieert is dat vervelend.  Uw inkomen wordt dan over 3 jaren gelijkelijk verdeeld. Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u i

 

Pin It on Pinterest