Werken uw kids in uw bedrijf

Uw kind werkt mee in uw zaak, geeft u haar geld of niet. Deze kosten zijn voor u aftrekbaar en voor uw kind vaak onbelast. Tip: tot een bedrag van ongeveer 6.100,- euro per jaar, lees 508 euro ,- per maand is uw kind helemaal geen loonheffing of inkomstenbelasting verschuldigd.

Voor de loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen is uw kind in de regel wel altijd werknemer. U moet deze belasting en premies inhouden op het loon. Ook Zorgverzekeringswet van 6,95% moet u inhouden.

ZZP-tips voor meewerkende kinderen

 

Voor normale vakantiekrachten moet u bovenop het brutoloon nog een bijdrage betalen voor werknemersverzekeringen. (WIA, WAO en WW: voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid). Deze bijdrage is al gauw zo’n 10 à 15% van het brutoloon.

Geen premies

Wordt uw kind ter vervanging van een vaste kracht –zelfde werk, pauze, zelfde regels, ingepland, hij/zij het cao-loon ontvangt en er ook dezelfde regels en arbeidsvoorwaarden gelden, dan is hij/zij wél verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Als uw zoon/dochter echter heel anders dan uw andere werknemers (pakjes wegbrengen, schoonmaken of eens bijspringen terwijl u er als ouder op toeziet) werkt en de arbeidsvoorwaarden zodoende afwijken van de voorwaarden voor normale werknemers, dan gaan de werknemersverzekeringen niet op.

Check/controleer uw specifieke situatie bij uw salarisspecialist. Elke situatie kan anders zijn.

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

Pin It on Pinterest