Met ingang van 1 oktober 2012 kunnen zzp’ers – die in de zorgsector werken- voor het eerst rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. De zorgkantoren starten op 1 januari 2013 met een landelijke pilot waarin cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura, kunnen kiezen voor een zzp’er, las zzp-boekhouder


Deze landelijke pilot is een vervolg op een succesvolle pilot van de zorgkantoren Coöperatie VGZ.

Mministerie van VWS stelt voor 2013 een budget van 20 miljoen euro beschikbaar aan zorgkantoren om zorg in te kopen bij zzp’ers. De inkoopprocedure voor zzp’ers vormt een apart traject waarvoor eigen voorwaarden gelden. Door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een inkoophandreiking Contracteren zzp’ers opgesteld met onder andere het tijdpad van de inkoopprocedure.

 

ZZP'er in zorg kan vanaf 1 oktober rechtstreeks contract afsluiten

Door ZN wordt zij, in samenwerking met de ministeries van VWS en Financiën, een landelijk raamovereenkomst opgesteld die de zzp’er en het zorgkantoor met elkaar kunnen sluiten. Deze overeenkomst zal voldoen aan de fiscaal-juridische voorwaarden die de Belastingdienst stelt.

ZZP’ers kunnen zich vanaf 1 oktober 2012 melden bij het zorgkantoor van hun zorgregio voor het afsluiten van een contract. .

Pin It on Pinterest