Tweeslachtig politiek beleid? Als het principe-akkoord doorgaat, moet de zzp’er straks een verplichte AOV afsluiten tegen arbeidsongeschiktheid.

Dit voorstel is niet in lijn met de beslissing om geen verplichte deelname aan een pensioenfonds af te dwingen.

Vrijheid versus verplichting

Een artikel over de belangen van de politiek en de verzekeraars.

 • Denken zij in het belang van de zzp’er ?
 • Of wordt er straks een verplichte AOV voor zzp’ers opgelegd, omdat dit onderdeel was van de pensioenonderhandeling?
 • Wat zijn de alternatieven voor de zzp’er?

Wisselgeld

ZZP Nederland, hield in mei een steekproef naar de AOV-plicht en zegt dat 83 procent van de geraadpleegde zzp’ers aangaf tegen verplichte AOV te zijn.

ZZP Nederland-voorzitter Maarten Post zegt. ,,Onze achterban wil geen algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers.”

,,Wij hebben toch een regeerakkoord? Daar staat niets in over een verplichte AOV plicht. Wij hebben een heel ander voorstel gedaan. Een basisvoorziening voor alle werkenden.”

,,Minister Koolmees heeft zzp’ers als wisselgeld gebruikt om de pensioendeal er doorheen te krijgen.”

Verplichte AOV

Daarom is er verbazing alom dat in het principeakkoord wel deze AOV-plicht staat. ,,Het lijkt erop alsof PvdA en FNV hun zin hebben doorgedreven’’, zegt PZO-woordvoerder Iris de Jong.

Social media en dan met name Twitter slaat op tilt van de negatieve reacties van zzp’ers. Er is zelfs al een petitie tegen de verplicht gestelde AOV opgesteld.

‘Waarom wordt een verplichte AOV voor zzp’ers onderdeel van een pensioenonderhandeling’, is één van de vragen?

 

Video ThumbnailTweeslachtig politiek beleid? Als het principe-akkoord doorgaat, moet de zzp’er straks een verplichte AOV afsluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit voorstel is niet in lijn met de beslissing om geen verplichte deelname aan een pensioenfonds af te dwingen. Vrijheid versus verplichting Een artikel ov

Ongelijke concurrentiestrijd

De PvdA, GroenLinks en ook de SP worden als de grote boosdoener gezien door de zzp’ers. De VVD ziet niets in verplichting en wil vooral keuzevrijheid voor ondernemers.

De drie partijen denken dat er sprake is van een ongelijke concurrentiestrijd met werknemers. Hier draagt de werkgever anno 2019 alle sociale premies voor de werknemer af – waar in het verleden de werknemer zelf ook een deel afdroeg.

Omdat de opdrachtgevers géén premies hoeven af te dragen voor de zzp’ers en het daarmee voor hen lucratiever is eenzzp’er in te huren dan een werknemer op de loonlijst te hebben, willen deze drie partijen een verplichte AOV instellen.

Dat je de zzp’er niet kunt dwingen, hier sprake is van marktwerking en dat de arbeidsmarkt – er is meer vraag naar flexibele arbeid- is veranderd dat wordt over het hoofd gezien.

Zzp’er als melkkoe verzekeraars

Nederland telt zo’n 1,2 miljoen zzp’ers. En verzekeraars zien uiteraard brood in de niche. Zeker als blijkt dat 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

De zzp’er wordt door deze partijen – net als door enkele verzekeraars- angst aangepraat. Deze politici en de verzekeraars zegt de grote groep onverzekerden als een gevaar voor de samenleving te zien….

De vraag vanuit Den Haag zou moeten zijn, waarom sluiten de zzp’ers deze AOV niet af?
Een oude aflevering van Tros Radar zegt genoeg.

 • Net zoals een pensioenfonds geen zekerheid geeft over de uitkering, kan de AOV dat ook niet.
 • De premies zijn vaak hoog, en de verzekeraar bepaalt of je arbeidsongeschikt bent. ..Is er wel sprake van controle technische functiescheidingen?
 • Bovendien zijn de premies hoog en is er twijfel op volledige uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 • En wat als je maar veertig procent arbeidsongeschikt wordt verklaard en je dan alsnog tijdens je ziekte de AOV-premie moet doorbetalen?
 • En wat als de AOV maar uitkeert tot je zestigste jaar en je nog zes/zeven jaar zelf dient op te hoesten voordat je recht hebt op AOW/pensioen? Want na je zestigste jaar nog een AOV-uitkering krijgen is eerder uitzondering dan regel.

Basisvoorziening

ZZP Nederland streeft naar de opname van een soort basisvoorziening in het principeakkoord. In zo’n voorziening zouden alle werkenden meebetalen, wat de AOV-premie structureel laag en betaalbaar houdt.
Bij de basisvoorziening is er volledige acceptatie en kunnen zelfstandigen zich individueel, vrijwillig en naar eigen inzicht (bij) verzekeren. De basisvoorziening keert een (basis)inkomen uit bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid.

WAZ

Deze basisvoorziening komt wellicht in de buurt van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) die was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering.

Zij gaf de zzp’er het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon als een zzp’er arbeidsongeschikt werd. De WAZ werd in 2014 gestopt.

Wat er met het overgebleven geld dat in de pot zat is gebeurt, is onduidelijk….

Eigen risico

Waar de werknemer bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid recht heeft op ziekengeld van de Wet Langdurig Zieken en na verloop van tijd recht heeft op de WAO, moet de zzp’er het risico van arbeidsongeschiktheid zelf dichten of het risico op de koop toenemen.

 

ZZP'ers woedend op principeakkoord verplichte AOV

Vermogende zzp’er

De maatschappij is veranderd en tienduizenden ZZP’ers zijn vermogend genoeg en hebben zelf al op hun eigen wijze maatregelen genomen om arbeidsongeschiktheid af te dekken cq. om hun vermogen adequaat te beleggen.

 • Mag je deze zzp’ers de verplichting AOV opleggen?
 • Mag je zzp’ers die volwassen zijn en die aangeven zelf het risico te willen lopen dit opleggen?
 • Er zijn gelukkig ook andere manieren om het ‘risico’ te beperken. Lees verder.

Alternatieven voor de AOV

Een broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zzp’ers. In een broodfonds
bouw je als het ware samen met andere zzp’ers een buffer op.

 • Maar een broodfonds is geen verzekering.
 • Een broodfonds heeft tussen de 20 en maximaal 50 leden, er is een reglement en het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Je maakt zelf afspraken, het bestuur is intern en ook de boekhouding wordt door de leden gedaan;
 • Er is geen medische keuring en de uitkering is onbelast (één maand eigen risico en geen controle);
 • Veelal goedkoper door lage overheadkosten;
 • De maandelijkse inleg is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
 • Uitkeringen gaat op basis van schenkingen door de leden aan de ‘zieke’;
 • Maximale uitkering is 2 jaar;
 • Stop je tussentijds, dan krijg je het saldo van de eigen broodfondsrekening terug. Dit kan lager zijn doordat er is uitgekeerd aan een ‘zieke’;
 • Betaalt ook uit als de eigen spaarpot nog niet vol zit;
 • Als het totale spaardoel is bereikt en niemand ziek was, wordt op het einde van het jaar het overschot teruggestort.

ZZP-boekhouder

Ja, ik ben op zoek ook een zzp-boekhouder die mij persoonlijk advies-op-maat geeft tegen een eerlijke prijs. Bel voor meer informatie 06-13936399 of email [email protected]

Pin It on Pinterest