Een werknemer heeft recht op de ouderenkorting als:

  • hij 65 jaar of ouder is; en
  • het tijdvakloon op jaarbasis niet meer is dan € 34.282

De ouderenkorting is € 661.

U past de ouderenkorting toe vanaf de eerste loonbetaling in de maand waarin uw werknemer 65 jaar wordt.

Pin It on Pinterest